Portfolio

Project bekijken / GroupLearn: Sociaal continu leren

Blended learning omgeving voor samen leren

 

Website
http://members.grouplearn.nl
Datum eerste oplevering
14 nov 2014
Terug

Alles in 1: Sociaal, continu, just-in-time, op de werkplek.

70-20-10, social learning, blended learning, werkplekleren, e-coaching, SPOC: GroupLearn ondersteunt het allemaal. Al jaren. Toen deze werkvormen nog geen internationale naam hadden, boden wij het al met GroupLearn. Simpelweg omdat wij een combinatie ervan de meest effectieve manier van leren vinden.

Met GroupLearn leg je ook gemakkelijk verbanden tussen de 70, 20 en 10. GroupLearn biedt de mogelijkheid leerpaden te maken. Hiermee maak je van een training een continu leerproces met intervisie en e-coaching. Een training van 3 keer een dag wordt hiermee een leerproces van 5 maanden, gericht op toepassen in de praktijk. Een goed leerpad-design ondersteunt het dagelijks functioneren op zo'n manier dat deelnemers betere resultaten halen. Leerpaden kunnen vooraf of just-in-time worden ingericht, of beide.


GroupLearn ondersteunt:
Werkplekleren, én
Samen leren, én
Individueel leren
e-coaching

Daarmee in het invullen van het schema "Inzetbaarheid" voor GroupLearn eigenlijk niet mogelijk. Per programma bepalen we hoe de schuifjes moeten staan in betreffende situatie.

Inzetbaarheid

Sociaal >< IndividueelWerkplek >< KlassikaalContinu >< Korte impulsAutonoom >< Directief
Werkplekleren, e-learning, social learning en e-coaching in één

GroupLearn is onze volledig webbased electronische leeromgeving, gericht op (samen-) werkend leren in de praktijk.

Co-creatie

Bji het ontwikkelen van leerprogramma's werken we intensief samen met onze klanten. Wij brengen samen doelen, doelgroep en context in kaart en ontwikkelen samen een geïntegreerde leeroplossing gericht op concrete resultaten in de praktijk.

Maatwerk

GroupLearn is modulair ingericht zodat per programma kan worden bezien welke faciliteiten het beste passen bij de leerdoelstellingen en de doelgroep. Er kan gewerkt worden met een blauwdruk die vervolgens per groep kan worden aangepast, en ook nog eens per deelnemer (SPOC). Het is ook mogelijk om helemaal zonder blauwdruk just-in-time te bepalen wat wanneer te doen met deelnemers.

Er zijn modules voor:

Individuele en samenwerkingsopdrachten
E-learning modules
Online communicatie voor intervisie en e-coaching
360° feedback
Profielenzoekbank
Leercontract
Workflow management

Natuurlijk leidt GroupLearn op zichzelf niet tot resultaten maar het biedt wel een geweldig platform voor het ontwikkelen van resultaatgerichte leer-werkprogramma's. De combinatie met onze didactische en veranderkundige kennis leidt tot mooie integrale oplossingen. 

Communicatie

Interactie - leren van elkaar - is een belangrijk aspect van het leerproces. Om het aantal contactmomenten tussen docent en deelnemers en tussen deelnemers onderling sterk te vergroten ondersteunt GroupLearn op vele manieren interactieve werkvormen. Het is een platform voor intervisie en virtual coaching. Een vraag of probleemsituatie uit de praktijk wordt à la minute besproken met de docent en mededeelnemers en het advies wordt direct toegepast. 

Workflow management 

GroupLearn biedt diverse mogelijkheden om met een CMS lesmaterialen en opdrachten te ontwikkelen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van vele sjablonen. Het unieke Cursusplan maakt het mogelijk een volledige samenhangende leergang te ontwikkelen, waarin zelfstudie, online intervisie, assessments, virtual coaching en bijeenkomsten elkaar afwisselen in een samenhangend leerproces. 

Met het workflow management paneel van het Cursusplan is het mogelijk een programma automatisch uit te rollen. Maar het is ook mogelijk om gaandeweg op maat het proces vorm te geven.

GroupLearn biedt zoveel faciliteiten dat het voor een groot deel van de bedrijfsopleidingen alle benodigde handvatten biedt. Het ondersteunt zowel het ontwikkelen van inhoudelijke kennis als van vaardigheden.

GroupLearn wordt als internetservice aangeboden. GroupLearn kan aan een eigen huisstijl worden aangepast.