Artikelen

Gilde-leren is weer helemaal in

1 Reacties
6090
02 mrt 2015

Mensen leren het gemakkelijkst al doende. Je loopt ergens tegenaan en gaat op zoek, je krijgt een tip of je ziet iemand iets doen waarvan je denkt "Hé, dat is handig". Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je ziet waar het heen moet, het antwoord op je vraag meteen gepresenteerd krijgt, goede tips krijgt bij wat je doet en iemand naast je hebt werken waarvan je de kunst kunt afkijken. Vroeger, in de gilden, werkte dat zo. Er was een meester die je vragen kon stellen, het voordeed en jouw werk controleerde.

Werkplek beste leerplek

De afgelopen decennia zijn we mensen in zaaltjes gaan trainen met sheets. Dat leek vrij goedkoop omdat je er zo een heleboel tegelijk kunt opleiden. Maar de rekening loopt lelijk op, alleen al door de tijd dat de mensen tijdens zo'n training niet aan het werk zijn. En bovendien is de effectiviteit ervan zeer beperkt gebleken. Er zat opeens een hele transfer tussen. Dat kost een hoop extra energie en inzicht en als mensen overgaan tot de orde van de dag komt het er maar niet van.

Al met al is de praktijk toch de meest geschikte plek om te leren. Dáár moet het resultaat neergezet worden en dáár is een sociaal netwerk waar je van elkaar kunt leren, als onderdeel van het dagelijks werk.

Beginnen bij het doel

In mijn dagelijkse praktijk kom ik veel trainingen leidinggeven tegen. Daarin wordt een aantal generieke vaardigheden getraind die voor leidinggevenden belangrijk zijn. Hoewel ik de relevantie van die vaardigheden en de theorieën erachter niet in twijfel trek, vind ik de afstand tot de werkvloer, en tot de reden van bestaan van de leidinggevende, vaak groot. Met je team concrete doelen halen, daar gaat het om. Laat die concrete doelen dan het vertrekpunt zijn van het ontwikkelprogramma. De leerdoelen, waar veel mee gewerkt wordt, zijn daar als het goed is wel een afgeleide van, maar het verband is niet altijd voor iedereen duidelijk. Als alle hulp/leren gericht is op het leiden van je team naar dat concrete resultaat, sla je meer vliegen in één klap. De deelnemer bereikt concrete bedrijfsdoelen en moet daarvoor meer zicht krijgen op de mogelijkheden en eigenaardigheden in het team. Het kost een stuk minder en je hebt ook nog eens meteen een handvat voor resultaatmeting.

Digitaal gildeleren

De meester werkt tegenwoordig vaak niet meer op dezelfde plek als de gezel. Die afstand is handig te overbruggen via digitale oplossingen. Met moderne middelen kunnen we het leren op de werkvloer ondersteunen: social learning, mobile learning, e-coaching er is veel mogelijk. Nu is het niet zo dat een digitale leeromgeving automatisch leidt tot leren. Alleen als je het goed inzet kan het een nuttige bijdrage leveren. Ook hier geldt dan: het primaire doel op de werkvloer moet het vertrekpunt zijn. En gaandeweg het (continue) leerproces kan de meester just-in-time de juiste hulp bieden. Zo kun je in een proces ook meerdere meesters invliegen. De trainer van weleer treedt dan op als procesbegeleider en makelaar. Die brengt de meesters en gezellen met elkaar in contact en zorgt voor doeloriëntatie en het vieren van successen. 

Laatst gewijzigd: januari 12, 2017 03:11
werkplekleren