Portfolio

Project bekijken / Performance Management Support

Op maat ontwikkeld systeem ter ondersteuning van de performance management cyclus

 

Website
Datum eerste oplevering
22 aug 2007
Terug

Performance Groei Model online

Het "PGM-systeem" is een op maat in opdracht ontwikkeld systeem. Het ondersteunt de verschillende fasen van de performance management cyclus. Deelnemers stellen persoonlijke doelen en een persoonlijk plan op aan het begin van een jaar. Zij verzamelen zelf kwantitatieve en kwalitatieve informatie over hun functioneren en ze voeren een 360 graden evaluatie uit. Aan het eind van de cyclus worden deze gegevens getoetst aan de doelen. In iedere fase biedt het systeem informatie die input is voor een gesprek met de leidinggevende. De informatie biedt handvatten om de relatie doelen - resultaten én presteren - belonen inzichtelijk te maken.

Procesondersteuning

Het proces is in kaart gebracht en iedere fase heeft een eigen interface gekregen. Informatie uit de ene fase wordt automatisch geconsolideerd voor de volgende fase. De leidinggevende kan informatie over diens medewerkers toevoegen en een oordeel vellen over de informatie die de medewerker over zichzelf verzameld heeft. Dit is een doorlopend proces. 

De deelnemer kan in zijn archief de eigen groei terugzien.

Op maat

Dit is een op maat in opdracht ontwikkeld systeem. Het is niet voor hergebruik ontwikkeld. Uiteraard kan Ampersand ook voor u een systeem bouwen dat uw Performance Management Cyclus ondersteunt.